jdb电子_夺宝试玩『欢迎体验』

建筑与艺术系学生作品展示

2014-10-23 03:44

1、宾馆建筑室内设计——酒店餐饮部分

      学生:沈梦琦      指导老师:吴祖林

2、南通市如东县长江路景观设计——黄山路至太行山路段

        学生:戴雅丽     指导老师:李艳

3、洪泽水浒城公馆景观方案设计—风雨江南·新中式风格景观     

        学生:唐善洋     指导老师:郭彬 

4、随波·逐流——南京下关区滨水景观规划设计    

        学生:孟莲     指导老师:芮潇